Pràctica – Memòria de projecte executiu


2 debate on “Pràctica – Memòria de projecte executiu”

 1. Hola Belén, et deixo el meu comentari constructiu 🙂

  Un cop visualitzada la memòria i la presentació amb Pechakucha puc dir que he trobat un treball molt complet i que té molt en compte els detalls, sobretot pel que fa a la idealització de projecte i en la part del sistema objectual. Detallant molt bé els tipus i característiques dels diferents senyals i la seva ubicació així com els materials, tenint en compte també criteris mediambientals.
  M’ha agradat com la proposta de valor es veu reflectida a la presentació del Pechakuca, detallant quina és la finalitat del projecte.

  Sí que és cert que he trobat a faltar més profunditat en algun aspecte. Es parla dels habitants del Masnou com a públic principal que en farà ús, penso que estaria bé donar més detalls de com és aquest públic i quines són les seves característiques i necessitats.

  Finalment, també m’hauria agradat veure algun element gràfic que englobés tot el sistema de senyalèctica, com podria ser un logotip, per tal de reforçar la identitat gràfica.

  Bona feina!

  Rúbrica:

  Qualitat i coherència de l’argumentació del concepte: s’ha fet una anàlisi de tipologies d’usuari, s’ha definit una proposta de valor clara i única pel projecte, el concepte respon als objectius definits…
  1 – 0,75

  Qualitat i coherència de la descripció del sistema: creació d’u inventari detallat dels senyals que formaran part del sistema. Organitzat per grups de senyals, ubicació, característiques…
  1 – 1

  Qualitat estètica i funcional del sistema gràfic. S’ha definit una identitat gràfica pensada per l’espai, seguint una coherència amb el concepte. La identitat visual és clara: logotip, definició de colors, tipografies, layout, composició dels senyals…
  2 – 1,5

  Originalitat, innovació i eficacia del sistema. La proposta presenta un disseny, tant a nivell gràfic com objectual, innovador i busca anar més enllà de propostes ja creades.
  2 – 1

  Adequació i coherència del sistema objectual: els materials són adequats i coherents amb el concepte, es presenta informació técnica per la seva aplicació (mides, marges, proporcions, aplicació de materials…).
  2 – 2

  Inclusió a nivell de sostenibilitat i respecte al medi ambient.
  1 – 0,75

  En la presentació hi ha un ordre clar de l’estructura dels continguts i cura de la correcció ortogràfica i d’estil.
  1 – 1

  Nota final: 8
  Visibilitat:
  Públic