PAC 5 // PechaKucha

Hola companys,

Us adjunto la PAC5 – Pechakucha.


Un debat en “%1$s”

 1. Hola, Joan! Primer de tot, vull que sàpigues que ha sigut un plaer valorar el teu projecte del delta de l’Ebre. Es pot veure que és un projecte treballat i que ha estat dissenyat pensant en els seus usuaris.

  Primerament, m’agradaria comentar un parell d’aspectes del projecte que m’han semblat molt interessants.

  Per començar, respecte al sistema gràfic, en general considero que ha estat una selecció molt encertada. Coincideixo amb tu cent per cent. Tant la selecció tipogràfica de FF Clifford, del color del sistema, com la família tipogràfica. Doncs, la suma de la tipografia serfia humanista, amb el cromatisme blau marí i el fons blanc en conjunt amb la deformació afegida a les icones, creen un disseny simple però efectiu aconseguint representar una imatge relaxada i no invasiva a la vista de qualsevol persona que miri el paisatge, en altres paraules, s’incorpora dins l’entorn natural.
  També voldria felicitar-te pel redisseny del imagotip del parc, la combinació del riu i el flamenc ha sigut una idea molt original i efectiva.

  Pel que fa a la construcció dels senyals, m’ha sorprès positivament la idea d’aprofitar materials autòctons. És una opció molt interessant, atès que aquesta vinculació sistema-entorn afegeix encara més identitat al sistema de senyalització. Així mateix, també m’ha agradat que pensessis a llarg termini i incorporessis el material laminat PVC polimèric de fosa per protegir els senyals.
  Per últim, en relació amb les dimensions dels senyals crec que són correctes i adients per l’espai i la seva finalitat.

  D’altre costat, també m’agradaria comentar-te algunes idees que han sorgit arreu de llegir el teu projecte. Per un costat, potser jo hauria inclòs il·luminació als senyals, encara que fos tènue, per dirigir als usuaris que caminessin durant les hores de tarda-nit. Un altre aspecte que hagués canviat hauria sigut afegir un altre idioma, a més del català, en els senyals, potser el castellà o l’anglès, puix que segons la importància que comentes que té el parc, possiblement visitaran l’espai persones que no parlin el català. Per últim, hauria afegit un diagrama de la ruta i la localització de l’usuari en l’espai.

  No obstant això, segueixo pensat que és un treball de gran qualitat i amb un sistema de senyalització molt correcte.

  Tot dit, t’incloc la meva nota d’avaluació del projecte:

  1. Qualitat i coherència de l’argumentació del concepte: s’ha fet una anàlisi de tipologies d’usuari, s’ha definit una proposta de valor clara i única pel projecte, el concepte respon als objectius definits… 1 / 1

  2. Qualitat i coherència de la descripció del sistema: creació d’un inventari detallat dels senyals que formaran part del sistema. Organitzat per grups de senyals, ubicació, característiques… 1/1

  3. Qualitat estètica i funcional del sistema gràfic. S’ha definit una identitat gràfica pensada per l’espai, seguint una coherència amb el concepte. La identitat visual és clara: logotip, definició de colors, tipografies, layout, composició dels senyals…1/2

  4. Originalitat, innovació i eficacia del sistema. La proposta presenta un disseny, tant a nivell gràfic com objectual, innovador i busca anar més enllà de propostes ja creades. 2/2

  5. Adequació i coherència del sistema objectual: els materials són adequats i coherents amb el concepte, es presenta informació técnica per la seva aplicació (mides, marges, proporcions, aplicació de materials…).2/2

  6. Inclusió a nivell de sostenibilitat i respecte al medi ambient. 1/1

  7. En la presentació hi ha un ordre clar de l’estructura dels continguts i cura de la correcció ortogràfica i d’estil. 1/1

  Nota total : 9
  Visibilitat:
  Públic